Mẫu giấy xác nhận nhân...

Giấy xác nhận nhân thân chỉ có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ