Hướng dẫn thanh toán

Quý khách thanh toan theo cú pháp sau: MÃ ĐƠN HÀNG HOẶC MÃ GIỬ CHỔ  VÀ HỌ TÊN

VD: DC125655954054 (Mã đơn hàng)  NGUYEN VAN BAY  Hoặc  A74R28 (Mã đặt chổ) – NGUYEN VAN BAY

 

TÊN NGÂN HÀNGSỐ TÀI KHOẢN

CHỦ TÀI KHOẢN

0251002501323ĐỖ MINH HIẾU
5/5 (2 Reviews)
478 Lượt xem /